انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت دسته جمعی خانواده لطیفی و دیگر شهروندان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درسنندج

نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در اقدامی مشترک هشت نفر از اعضای خانواده زندانی سیاسی حبیب لطیفی و تعداد 12 نفر از فعالین مدنی وشهروندان شهر سنندج بازداشت کردند.

نیروهای سرکوبگر هنگام عملیات به ارعاب مردم محل وهمسایگان پرداختند. کوچه های منتهی به خانه حبیب لطیفی را مسدود کردند. نیروهای امنیتی وپاسداران مسلح با پاشیدن گازاشک آور و گاز فلفل زنان وبچه ها را بیهوش کردند . بازداشت شده گان را ضرب وشتم نموده اند. درب خانه همسایه ها را بازور وارعاب مردم باز نموده واز پشت بام و ودر ودیوار به خانه حبیب لطیفی حمله کرده اند.

نیروهای امنیتی وسپاه پاسداران در پی اعتراضات مردم برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی اقدام به بازداشت های خود سرانه و ارعاب مردم کرده اند.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی روز سوم دیماه 1389 به وکیل حبیب لطیفی اعلام کرده بود که حکم اعدام این زندانی سیاسی برای اجرا در روز یکشنبه پنجم دیماه به شعبه اجرای احکام و اداره زندانها ارسال شده است. این خبر موجی از اعتراضات را در خارج وداخل ایران برانگیخت و فضای اعتراضی در سنندج وشهرهای کردستان بالا گرفت. کارگران اداره برق در شب شنبه ساعت نه به منظور همبستگی برق برخی محلات و معابر عمومی شهر را خاموش کردند ودر ساعت نه ونیم برق محلاتی را ضعیف وخاموش کردند.مردم شهر سنندج به همراه خانواده حبیب لطیفی شنبه شب تا بامداد روز یکشنبه در مقابل اداره زندانها تجمع کردند.

این تجمعات درحالی صورت گرفت که یک هیئت ویژه از طرف سران حکومت ونیروهای امنیتی در کردستان برای مهار اعتراضات عمومی مستقر شده بود.

نیروهای امنیتی و مسولین اداره زندانها ناچار شدند که اعلام کنند که حکم را اجرا نخواهند کرد و روزیک شنبه حبیب با خانواده اش ملاقات کرد.

اما شب یکشنبه حدود ساعت نه ونیم نیروهای مشترک امنیتی و سپاه پاسداران به خانه حبیب لطیفی یورش بردند و مهمانان و اعضای خانواده اش را بطور دسته جمعی بازداشت کردند.

براساس گزارشات فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران از سنندج بازداشت شده گان ابتدا برای بازجویی به ساختمان ستاد خبری اداره اطلا عات نیروی انتظامی منتقل می شوند. پس از آن تعدادی از آنها به مکانهای نا معلومی برده می شوند.

تعداد بازداشت شده گان شب یکشنبه 5 دیماه درمنزل حبیب لطیفی 23 نفر است. اسامی بازداشت شده گان به شرح ذیل است:

عباس لطیفی پدر حبیب لطیفی - مادر ، سه خواهر وسه برادر حبیب لطیفی - همسر برادر حبیب لطیفی – واحد مجیدی – ژیان ظفری – سیمن چایچی – حمید ملک الکلامی – محمود محمودی - سعید ساعدی موچش – زاهد مرادیان – هاشم رستمی – پدارم نصرالهی

مردم شهر احتمال میدهند که نیروهای امنیتی با هماهنگی مسولین دولتی در استان کردستان و هیئت ویژه دولت اقدام به این بازداشتها کرده اند. هدف آنها ارعاب مردم معترض وخانواده حبیب لطیفی ودرنهایت اجرای حکم بطور مخفیانه است.

به گزارش "کمیته اعتصاب و اعتراضات درشهرهای کردستان" از شهر سنندج نیروهای امنیتی وانتظامی به حالت آماده باش درآمده اند و فضای شهر اعتراضی است. بسیجی ها در برخی محلات ایست های بازرسی دایر کرده اند وبه تعقیب فعالین مدنی وسیاسی می پردازند.

ما بعنوان بخشی از فعالین جنبش علیه اعدام بازداشت و ارعاب خانواده حبیب لطیفی و شهروندان را توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران محکوم میکنیم و ازمردم سراسر ایران ، نهادهای مدنی ومدافع حقوق بشردر داخل وخارج وهمه سازمانها ومیدیای خبری میخواهیم برای نجات جان حبیب لطیفی وبازداشت شده گان تلاش کنند. فرصت ندهیم تا آدمکشان حبیب ودیگر زندانیان سیاسی را اعدام کنند. برای گسترش اعتراضات در سطح شهرهای کردستان وسراسر ایران علیه اعدام وسرکوب اعتراضات مردم بکوشیم .

آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

دیبا علیخانی – جامعه حمایت از زنان

شراره رضایی – کانون دفاع از حقوق زنان وکودکان ایران

فاطمه زمانی – کانون دفاع از حقوق کودکان وجامعه حمایت از زنان

ثریا محمدی – انجمن معلمان کردستان و جامعه حمایت از زنان

حمید خندانی – فعال کارگری و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

دوشنبه 6 دیماه 1389

(اینجانظر بدهید)