انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیهجمهوری اسلامی حسین خضری را اعدام کرد


حسین خضری متولد 1361 در دهم مرداد ماه 1387 در کرمانشاه توسط سپاه پاسداران دستگیر شد . حسین خضری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با نظام اسلامی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه به اعدام محکوم شده بود. علیرغم، اعتراض حسین خضری حکم صادره درشعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و سپس در شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت. رژیم اسلامی حسین خضری و چند تن دیگراز زندانیان محکوم به اعدام را در بند ویژه زندان ارومیه حبس کرده بودند.


مسولین قضایی رژیم اسلامی بدون اطلاع به وکیل وخانواده اش سحرگاه امروز حسین خضری را در زندان ارومیه به قتل رسانده اند.


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ، اعدام زندانی سیاسی حسین خضری را توسط جمهوری اسلامی محکوم میکند. ما ازمردم آزادیخواه و نهادهای مدافع حقوق بشر وفعالین سیاسی ومدنی میخواهیم که نسبت به این جنایت اعتراض کنند.


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران بشدت نگران جان دیگر زندانیان سیاسی است . جان حبیب لطیفی ، حبیب گلپری پور و دهها زندانی محکوم به اعدام در خطر است. تنها راه مقابله با موج اعدامها اعتراض عمومی است.


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران


25 دیماه 1389

(اینجانظر بدهید)