انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیهجمهوری اسلامی دوتن از زندانیان سیاسی حعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را سحرگاه امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1389 اعدام کرد. جعفر کاظمی ومحمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی، در 27 شهر یور ماه 1388 توسط نیروهای وزارت اطلاعات دولت اسلامی بازداشت شدند.


جعفر کاظمی در سال 60 13توسط پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت وبه مدت نه سال شکنجه وحبس شد. جعفر کاظمی در روز 27 شهریور ماه 1388 درپی دستگیریهای فله ای توسط نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درمنزلش بازداشت شد.


علی حاج آقایی اززندانیان سیاسی دهه شصت بود که در 27 شهریور ماه 1388 در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این زندانی سیاسی به اتهام شرکت در تظاهرات های خیابانی ، سفر به عراق وهمکاری با سازمان مجاهدین خلق توسط دادگاههای جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شد.


براساس گزارشات منتشر شده و اظهارات جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی برای هم بندیهایشان قبل از اعدام ، بازجویان و مسولین قضایی رژیم داشتن سابقه زندانی بودن در دهه شصت وبازگویی کردن شکنجه ها و جنایت ها در آن مقطع را برای مردم یکی از دلایل درخواست اجرای حکم اعدام آنها اعلام کرده بودند.


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را توسط جمهوری اسلامی به شدت محکوم میکند. ما نگران جان سایر زندانیان و محکومان به حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی هستیم. تنها راه مقابله با موج اعدامها تلاش اعتراض در درسطح داخلی وبین المللی است. ما ازهمه نهادهای مدافع حقوق بشر ، فعالین سیاسی ومدنی ، عفو بین الملل وشورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم برای متوقف کردن اجرای حکم اعدامها در ایران عاجلانه اقدام کنند.


آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران


4 بهمن 1388(اینجانظر بدهید)