انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کمپین برای نجات جان پدرام نصرالهی ( نه به ز)


جان پدرام نصرالهی ( نه به ز ) در خطر است !

پدرام نصرالهی فعال کارگری روز ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠ به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و بازاداشت شد. پدرام در سالهای گذشته چندین بار توسط نیروهای امنیتی واطلاعاتی جمهوری اسلامی تهدید، بازداشت ، شکنجه وزندانی شده است. دادگاه انقلاب رژیم اسلامی در سنندج اخیرا پرونده این زندانی را برای بازجویی مجدد و گرفتن اقرار به جریان انداخته است. تلاش خانواده پدرام برای رهایی فرزندشان تا اکنون به نتیجه نرسیده است. به گفته زندانیان و کسانی که در سلول های هم جوار پدرام در زندان بسربرده اند. پدرام نصرالهی توسط بازجوها وشکنجه گران وزارت اطلاعات به شدت تحت شکنجه و آزار قراردارد. خانواده و مردم شهر سنندج نگران جان پدرام نصرالهی هستند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشرایران نگران جان این زندانی سیاسی است. انجمن "کمپین تلاش برای نجات جان پدرام نصرالهی" را اعلام میکند وازمردم آزادیخواه ، نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی ، عفو بین الملل ، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل ، رسانه های جمعی میخواهد که برای نجات جان پدرام نصرالهی عاجلانه اقدام کنند.

آزاد زمانی – رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشرایران

٨ فروردین ١٣٩١

(اینجانظر بدهید)