انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کمپین تلاش برای آزادی بازداشت شده گان ٨ مارس درسنندج


روز ١٧ اسفند ماه ٩١ نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی علی آزادی، وفا قادری ، خالد حسینی ، بهزاد فرج الهی و حامد محمود نژاد از فعالان کارگری واعضای کمیته هماهنگی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی رژیم به منظور ارعاب مردم  و ممانعت از برگزاری مراسم های ٨ مارس روز جهانی زن در هفته گذشته بطور مکرر به منزل فعالان کارگری یورش برده و اموال شخصی وکیس کامپیوتر آنها را با خود برده اند. تعدادی از فعالان هشت مارس را به ستاد خبری اداره اطلاعا ت نیروی انتظامی کردستان احضار کرده بودند. در ادامه این تهدیدات، امروز ١٧اسفند فعالان کارگری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران بازداشت علی آزادی، وفا قادری ، خالد حسینی ، بهزاد فرج الهی و حامد محمود نژاد را محکوم میکند و از مردم آزادی خواه ، فعالان مدنی و سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل و رسانه های جمعی میخواهد برای آزادی بازد اشت شده گان روزجهانی سنندج بکوشند. دراین رابطه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران " کمپین تلاش برای آزادی بازداشت شده گان روز جهانی زن ١٧ اسفند در سنندج"  را به منظور هماهنگی اعتراضات در سطوح داخلی و بین المللی برای نجات جان بازداشت شده گان از شکنجه و حبس تشکیل میدهد و برای جلب حمایت از آنها تا رهایی از زندان کوشش میکند.
اعضای هماهنگی کمپین :
ولی آزادی – شجاع ابراهیمی – تورج عبدالهی - آزاد زمانی
شماره تلفن تماس:  ٠٠٤٤٧٩٣٠١٩٣٣٧٨
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
١٧ اسفند ١٣٩١

(اینجانظر بدهید)