انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

جلادان جمهوری اسلامی می شیرکوه معارفوند را اعدام کردند

شیرکو معارفی در روز دهم آبانماه 1387 توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی بازداشت شد. دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای گرفتن اقرار و درهم شکستن روحیه شیرکو معارفی وی  را بیرحمانه شکنجه وآزار دادند. دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز شیرکوه را به اتهام عضویت در کومه له و با عنوان محارب به اعدام محکوم کرد. شیرکو در چندین مورد به اتهامات وارده اعتراض کرده بود و خواستار تجدید نظر در حکم صادره را داشت. اما مقامات قضایی رژیم و نیروهای امنیتی اجرای حکم را مورد تایید قراردادند.
علیراغم فرستادن نامه های اعتراضی از طرف شیرکو معارفی مبنی برغیر عادلانه بودن دادگاه ، تلاش وکیل، خانواده اش و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر برای نجات جان این زندانی سیاسی، جلادان جمهوری اسلامی سحرگاه امروز دوشنبه 13 آبانماه 1392 شیرکو را در زندان مرکزی سقز اعدام کردند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران اعدام شیرکومعارفی را بشدت محکوم میکند. ازهمه نهادهای مدنی، سیاسی و مدافع حقوق بشر میخواهیم که به جنایت جمهوری اسلامی و کشتار زندانیان سیاسی اعتراض کنند.
ما به خانواده، وابستگان و همسنگران شیرکوه تسلیت می گوییم و از مردم آزادیخواه می خواهیم برای متوقف کردن اعدام زندانیان سیاسی تلاش کنند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشرایران در این رابطه  ضمن ارسال اعتراضیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری برای سازماندهی اعتراضات توده ای برای متوقف کردن موج اعدامها تلاش میکند. تنها تلاش میلیونی مردم آزادیخواه ومعترض می تواند ماشین خشونت واعدام رژیم اسلامی را متوقف کند.

آزاد زمانی -  سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

13 آبانماه 1392

(اینجانظر بدهید)